desleutel

Info

Intakeformulier

Voorafgaand aan de intake wil ik je vragen het intakeformulier vast in te vullen en mee te nemen.

Vergoedingen

Als je bij je zorgverzekeraar aanvullend verzekerd bent, kun je een deel van deze kosten via de alternatieve vergoeding vergoed krijgen. Dit hangt af van de maatschappij waarbij je verzekerd bent en het soort verzekering dat je hebt afgesloten. Voor de verzekeraars val ik onder ‘Alternatieve geneeswijzen’. Voor een overzicht van verzekeraars kijk op de pagina van de VIT. Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Vit-registratienummer: 352.09.A
Licentienummer TCZ: 103149R
AGB code zorgverlener: 90042373
ABG code praktijk: 90051163

Tarieven

Kennismakingsgesprek gratis (30 min)
Intake en consult psychotherapie & coaching € 95 (60 min)
Intake en consult Relatietherapie € 115 (60 min)
Skype sessie € 85 (60 min)
Zakelijk Coaching op aanvraag

Afspraken die binnen 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden altijd in rekening gebracht.

Privacy – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

In het privacy-document staat vermeld hoe ik omga met uw privacy. Het privacy-document is tevens bijgevoegd bij het intakeformulier wat u ingevuld dient mee te nemen bij uw eerste afspraak.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen, ben ik lid van de RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Als lid van de RBCZ mag ik de beschermde titel Registertherapeut BCZ® voeren en val ik onder hun Tuchtrecht.

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

Ik ben aangesloten bij SCAG, hét gespecialiseerde centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire gezondheidszorg. Ik voldoe hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draag bij aan de kwaliteit van zorg.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wkkgz. U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.

Contact

Ben je benieuwd naar wat Praktijk De Sleutel voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek of vul je vraag in op het contactformulier.

2020 © Alle rechten voorbehouden.

Website by 2dots